Khởi công dự án Vinhomes Avenue Móng cái

Tiến độ thi công dự án Vinhomes Avenue Bắc Luân – Móng cái. Thi công san lấp mặt bằng : từ ngày 25/2/2022 Thi công làm đường phân khu Newyork : từ ngày 20/3/2022 đến ngày 6/6/2022 Thời gian ký hợp đồng mua bán dự kiến : 18/6/2022 Thời gian bàn giao nhà dự kiến […]

Xem thêm